«Всяка жаба да си знае гьола», всеки да си знае пола